Een andere kijk op kosten

In veel bedrijfseconomische studieboeken wordt uitgebreid aandacht besteed aan onder meer kostprijscalculaties, kostentoerekeningsmethoden en kostenbeheersingsinstrumenten. Talloze studenten en cursisten zijn met deze leerstof vertrouwd geraakt. Deze bedrijfseconomische leerstof of - meer specifiek - deze kostenleer levert de input voor het traditioneel kostenmanagement (TKM). Omdat de omstandigheden snel veranderen is het goed om na te denken over de vraag of TKM alleen nog wel toereikend is in de toenemende hectiek van globalisering, innovaties, afzetmarkten, overnames, fusies, snel veranderende consumptiepatronen en concurrentie. Het is aanbevelenswaardig te kiezen voor complementair kostenmanagement (CKM). CKM is traditioneel kostenmanagement aangevuld met strategisch kostenmanagement (SKM).
De 3 bouwstenen van strategisch kostenmanagement:

  • Waardeketenanalyse
  • Cost driveranalyse
  • Positioneringsanalyse

Wilt u meer weten over de hoofdpijlers van strategisch kostenmanagement? Vraag dan uw gratis download op.

Deze paper wordt mede mogelijk gemaakt door NIVE Opleidingen.

Vraag hier uw gratis download op: Een andere kijk op kosten