Integrated reporting

Integrated reporting, is een meer uitgebreide vorm van verslaggeving. Ondernemingen leggen bij integrated reporting het verband tussen de strategie, governance, prestaties en vooruitzichten en de financiële implicaties en combineren deze met de sociale, economische en milieuaspecten in de directe omgeving van de onderneming. Integrated reporting is erop gericht om met beleggers te communiceren over andere belangrijke factoren die de waarde, prestaties en continuïteit van een onderneming bepalen, zoals het menselijke kapitaal, het intellectuele kapitaal en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

  • Het belang van niet-financiële informatie
  • EU-richtlijn bekendmaking van niet-financiële informatie
  • Stappenplan EU-richtlijn niet-financiële informatie
  • Doel van integrated reporting
  • Richtlijnen voor integrated reporting
  • Sustainable Development Goals
  • Global Reporting richtlijnen
  • International Integrated Reporting Framework
  • Integrated thinking
  • Stappenplan integrated reporting

Wilt u meer weten over Integrated reporting? Vul dan uw gegevens in en vraag de gratis download op.

Deze whitepaper wordt u aangeboden door CM: ControllersMagazine.

Vraag hier uw gratis download op: Integrated reporting